Jesteś tutaj

Strona główna

Turystyka łączy pokolenia

Hasło Turystyka łączy pokolenia realizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w 2014 roku nakierowane jest na budowanie więzi międzypokoleniowej polskiej rodziny poprzez turystykę i krajoznawstwo,
a także podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej,
poprzez kontakty seniorów z dziećmi i młodzieżą.

Zapraszamy zainteresowane środowiska PTTK, społeczności lokalne i inne stowarzyszenia, które chciałyby wspólnie z nami budować nowy wizerunek turystyki- turystyki łączącej pokolenia do wzięcia udziału w zadaniach podejmowanych w ramach projektu „Turystyka łączy pokolenia” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ogólnopolska akcja Wędrujemy razem .

Do akcji może zgłosić się każde środowisko, które zorganizuje w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2014 roku co najmniej trzy imprezy turystyczne integrujące turystów w różnym wieku. Środowiska, które zgłoszą się do akcji i zaproponują najbardziej pomysłowe przedsięwzięcia otrzymają od nas drobne nagrody dla uczestników organizowanych przez siebie imprez. Karta zgłoszenia jest dostępna w formie elektronicznej na stronie www.tlp.pttk.pl

W ramach akcji organizujemy konkursy:

  • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży Rodzinna przygoda na szlaku,

  • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny dla młodzieży i dorosłych Turysta-Senior.

Ogólnopolski Konkurs Turystyczna Rodzinka

Do konkursu mogą zgłaszać się rodziny z co najmniej 1 dzieckiem, będziemy w 2014 roku promować rodziny wielopokoleniowe. Rodziny w ramach konkursu sporządzają Dzienniczek Wypraw Rodzinnych, w którym potwierdzają poprzez opis, zdjęcie, bilety wstępów odbycie 8 wycieczek, z czego 4 po własnym województwie. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia. Więcej o konkursie na stronie www.rodzina.pttk.pl

  • Dla rodzin zgłoszonych do konkursu zostaną zorganizowane warsztaty nad wodą i w górach. Zasady uczestnictwa w warsztatach (dofinansowanych przez MSiT) otrzymają tylko rodziny, które zgłoszą się do konkursu.

Międzypokoleniowa sztafeta turystyczna

Akcja skierowana do wszystkich oddziałów PTTK, a także zainteresowanych środowisk: od przedszkola przez szkoły, po Kluby Seniorów. 20 września, niezależnie od wieku, wyruszymy na turystyczne szlaki. Zasady akcji oraz karta zgłoszenia będą zamieszczone na stronie www.tlp.pttk.pl do końca maja 2014 roku.

Zadanie dofinansowane ze środków

>>>> karta zgłoszenia .doc
>>>> karta zgłoszenia .pdf

 

Partnerzy

 

Wspierają nas

Patroni honorowi:

MSiT

Logo POT

Rodzina PTTK wspiera

Karta Dużej Rodziny

 

Współpraca